Gyerekek felülnézetből/ Kinder aus der Elternperspektive

Saturday, March 20, 2010

De infantium (A gyerekekről)Mert kezdédék vala az egész história amaz primus lépéssel, hogy az infantusok konceptálva levének.

(Azzal kezdődött minden, hogy a gyerekek megfogantak)

Mert innen jövék az idea, és az szükség, emez infatusokat mennél profondusabban megnevelni. Amaz szülői örömre és sekundáriusan ama társadalmi boldogulásra.
(És ezzel jött az ötlet és a szükségszerűség, hogy a gyerekeket minnél alaposabban nevelni kell, egyrészt a szülő, másrészt a társadalom miatt.)

És ennek causájakén vevék az szülő amaz kezébe könyvet bele és olvasék és nézék emez causából sok híres tévéműsort, ahol amaz tanult, míves és okkult emberek amaz infantok helyes neveléséről nagy beszédeket tartanak vala.
(És ezen okból a szülők mindenféle gyereknevelési könyvből és tévéműsorból tájékozódtak.)

És az bencések jelmondata így hangzék vala: "ora et labora"! De ennek a mi históriánkhuz semmi köze nem levék, csak úgy leírtam vala.
(És a bencések jelmondata így hanzik: "ora et labora"! De ennek a történethez semmi köze nincs, ezt csak úgy leírtam.)

Tehát levének az szülők amaz nagy tudásokkal telvén vala, és levének az korpuszokban nagy izgalom, vajon melyik direkciót kéne követniük az nevelésben. Nagytanakodásba kezdenének eme nehézségről, de mivel jobb tanácsot nem lelének, saját kútfőből kezdenének az infantok neveléséhez.
(És amikor mindent tudást összegyűjtöttek, elkezdtek aggódni, hogy akkor most melyik irányzatot is kéne követniük. Végül saját elképzeléseik szerint, nekiálltak a gyereknevelésnek)

És kezdék, és nevelék az primust, és nevelék az sekundust és nevelés az terciust. És telének az percek, és telének az órák, és telének az napok, és telének az évek, és egyszerre nagy konkluzióra jövének vala, amely így hanzik vala: az infantok nevelésével egy probléma levék vala, és az pedig maga az infant levék.
(A gyerekneveléssel töltött évek során rájöttek, a gyereknevelésben nem az a legnehezebb, hogy milyen módszerekkel, és elvek szerint neveljük a gyerekeket, az gyereknevelésben a legnehezebb a gyerek maga.)

No comments:

Post a Comment