Gyerekek felülnézetből/ Kinder aus der Elternperspektive

Friday, November 20, 2009

Példabeszéd...
...arról, hogyan vet nékünk saját autónk gáncsot.

Volt egyszer egy Magyarországból való asszony, aki az gyermekeit az cselgáncsra nagy rendszerességgel vivé.
Vivé az lábbal, vivé az kerekeknek párjával, vivé az babáknak kocsijával.
Ám egy napon nagy gondolat fordulák fejében; elhatározá, hogy 75 lónak erejével vivé az gyermekeket az cselnek gáncsára.

És mikor ezen gondolat megtelepedett fejében, szállott szívére nagy nyugodalmasság, pihenheték egy fertály órátz, gondolá, hiszen imé, se nem az lában, se nem az kerekek párja, de még csak az babának kocsija sem fog fáradozni, 75 lónak ereje visz útra!

És amint gondolá, úgy is tett, egy fertályórát mindenvaló semmiségekkel tölték, majd nekikezdé készíteni az gyermekeket az cselnek gáncsára.

És adá rájuk az kimonót!
És adá rájuk az obit!
És adá rájuk az zubont!

És mindőn az gyermekek ímégy készen valának, az asszony gyönyörködék művében. De nem sokáig teheté azt, mert hirtelen az szükség hívá, és méne bele az legkisebb helyiségbe.
És ülék, és gondolá, van még időm, hisz 75 lónak ereje visz útra!
És nem sieték, hiszen tudván tudta, az természetet úgy sem lehet az sietésre reábírni.

Midőn dolga végeztével felállt, fogá az három gyermeket és tevé az kocsinak belsejébe, és 75 lónak erejével az útra indulék vala.
És látá az digitális kijelzőn, hogy az óra nagyon előrehaladott vala, és őnéki kevés ideje marad vala.
Nem baj!- gondolá, nem fogok késni, hisz 75 lónak ereje visz útra!
És bekapcsolá az motort és indulák az útra.ű

És menék.
És az idő is véle!
Nem baj!- gondolá, nem fogok késni, hisz 75 lónak ereje visz útra!

És bizonyára ígyis lett volna, de az helyre érve, rájött, az 75 lónak ereje sem elég arra, hogy egy fullra töltött parkolóba csak úgy béparkoljék, ezért az parkolóhely keresésével annyit időtt töltött vala, hogy ímé, mégis elkésett. Gyerekestűl, autóstú, 75 lovastúl.

De az eset mégis szerencsésen alakult vala, mert midőn az edzőterembe lépének, az két cselgáncsedző egy büdős szót nem ejték az késésnek miatta.

No comments:

Post a Comment