Gyerekek felülnézetből/ Kinder aus der Elternperspektive

Sunday, June 14, 2009

A jó rendszergazda
A jó rendszergazda gondját viseli a reá bízott rendszernek.

A jó rendszergazda nem esik kétségbe, ha a rendszerben, vagy a rendszer egyes elemeiben kisebb-nagyobb leállások, lefagyások következnek be.

A jó rendszergazda megfelelő tűzfal kiépítésével megpróbálja megelőzni a vírustámadásokat, ha pedig nem sikerült, akkor megfelelő lépéseket eszközöl a beteg rendszer helyreállítása érdekében.

A jó rendszergazda mindig éberen őrködik és fellép a jogosulatlan használók és a hatásköreiket átlépők ellen.

Az általam gondozott rendszer 4 tagjából az elmúlt héten 3 is kiesett.
A tűzfalak és a az egyéb biztonsági rendszerek (úgy, mint megfelelő táplálkozás és sok mozgás) ellenére mindhármat vírustámadás érte, melynek következtében a beléjük táplált dolgok jelentős része, nem került feldolgozásra és a rendszer egyszerűen kiürítette magából.
A vírustámadás visszaverése érdekében a rendszer egyes elemit elkülönítettem egymástól, és a megfelelő szerek badása után megvártam, míg a vírus teljesen kiürül belőlük.
Ez alatt az idő alatt a tagoktól több jogosultságot is megvontan (úgy mint cukros, fűszeres és zsíros ételek fogyasztása, erős testmozgás).
Bár történtek hatáskörtúllépési kísérletek (a fiaimnál ezt az édességfogyasztást, a Zuramnál a testmozgást jelentette), de ezeket mindig időben lefüleletem és keményen felléptem ellenünk.
Hatékony intézkedéseim következtében a 6 napos leállás alatt a rendszerben nem keletkeztek nagyobb károk és ma már megközelítőleg rendeltetésszerűen működött a családom.

No comments:

Post a Comment